CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Bỏ kiếp giang hồ (25/09/2007)

Ấn tống
Giảng cho gần 2000 phạm nhân tại trại giam K.20, huyện Giòng Trôm, Bến Tre, ngày 25-09-2007.
Album: 
Pháp thoại tháng 9 năm 2007
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2007, Các pháp thoại tại trại tù, trại cai nghiện, trung tâm Bảo trợ XH
Bạn: Không có. TB: 2.1 (30 votes)
1.396 lượt nghe.
Bình luận