CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Cảm ơn thầy - Năm lý do nương tựa thầy tâm linh - Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 9 năm 2008
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2008

Nhân kỷ niệm lần 24 ngày viên tịch HT trụ trì chùa Giác Nguyên.

187
Bạn: Không có. TB: 3 (30 votes)
5.836 lượt nghe.
Bình luận