CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Trung Bộ 109 (Đại Kinh Mãn Nguyệt) - Buông bỏ chấp ngã (21/09/2008)

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 2.9 (21 votes)
5.698 lượt nghe.
Bình luận