CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Thành Duy Thức Luận (2008) - Phần 3: Phá chấp ngã thường còn

Ấn tống
Tags: 
duy thức, tam
Bạn: Không có. TB: 3.1 (28 votes)
6.018 lượt nghe.
Bình luận