CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Thành Duy Thức Luận (2008) - Phần 5: Vô ngã và hành vi

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 9 năm 2008
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Thành Duy Thức Luận (2008), Pháp thoại 2008
Giảng tại HVPGVN tại TP.HCM, ngày 22-09-08. 259
Tags: 
duy thức, tam, vo nga
Bạn: Không có. TB: 2.4 (20 votes)
6.353 lượt nghe.
Bình luận