CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Thành Duy Thức Luận (2008) - Phần 5: Vô ngã và hành vi

Ấn tống
Tags: 
duy thức, tam, vo nga
Bạn: Không có. TB: 2.4 (20 votes)
5.727 lượt nghe.
Bình luận