CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vợ Và Người Tình (14/09/2008)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 9 năm 2008
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2008
Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 14-09-08. 356
Bạn: Không có. TB: 1.8 (24 votes)
5.066 lượt nghe.
Bình luận