CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Ý nghĩa Tết Trung thu (13/09/2008)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 9 năm 2008
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2008
Giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 13-09-08. 342
Bạn: Không có. TB: 1.5 (19 votes)
5.437 lượt nghe.
Bình luận