CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Bát Chánh Đạo 5: Chánh Mạng - Lập nghiệp chân chính (20/9/2009)

Ấn tống
Chùa Xá Lợi, ngày 20/9/2009.
Album: 
Pháp thoại tháng 9 năm 2009
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2009, Bát Chánh Đạo
Bạn: Không có. TB: 2.5 (34 votes)
3.504 lượt nghe.
Bình luận