CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Danh sách Pháp thoại thầy Nhật Từ

Hiển thị 25 - 36 / 3493
Hướng dẫn làm khung sườn một quyển sách l Phương pháp nghiên cứu 2021 2021
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho học viên hệ Đào tạo từ xa khóa VII, tại chùa Giác Ngộ, ngày 18/12/2021.
bài tập về khung sườn chương giả định l Phương pháp nghiên cứu 2021
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 17/12/2021.
Bài tập về khung sườn chương của quyển sách l Phương pháp nghiên cứu 2021
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 17/12/2021.
Tỉnh thức, trải nghiệm hạnh phúc
TT. Thích Nhật Từ giảng trong lễ hằng thuận, tại chùa Giác Ngộ, tháng 12/2021.
TT. Thích Nhật Từ chia sẻ pháp thoại ngắn trong lễ cúng dường Trai tăng tại chùa Giác Ngộ
TT. Thích Nhật Từ giảng trong lễ cúng dường Trai tăng tại chùa Giác Ngộ, tháng 12/2021.
Hạnh phúc gia đình
TT. Thích Nhật từ giảng trong lễ hằng thuận tại chùa Giác ngộ, ngày 18/12/2021.
Bài tập trích dẫn trực tiếp và chú thích l Phương pháp nghiên cứu 2021
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho học viên hệ Đào tạo từ xa khóa VII Học viện PGVN TPHCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 11/12/2021.
C.H.Ế.T không phải là hết
TT. Thích Nhật Từ giảng trong lễ cúng dường Trai tăng, tại chùa Giác Ngộ, tháng 12/2021.
Hướng dẫn làm chú thích đúng l Phương pháp nghiên cứu 2021
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho hệ Đào tạo từ xa khóa VII Học viện PGVN TPHCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 11/12/2021.
4 bài học về Covid-19 tại Việt Nam
TT. Thích Nhật Từ chia sẻ trong Hội nghị Tri ân các tôn giáo, cơ sở tôn giáo vận động tình nguyện viên hỗ trợ tại các bệnh viện điều trị Covid-19 của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, ngày 16/12/2021.  
Bài tập về khung sườn (tiếp theo) l Phương pháp nghiên cứu 2021
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam TPHCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 10/12/2021.
TT. Thích Nhật từ phát biểu khai mạc kỳ thi tuyển sinh Thạc sĩ Phật học khóa V - 2021
TT. Thích Nhật Từ phát biểu trong lễ khai mạc kỳ thi tuyển sinh Thạc sĩ khóa V Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM, ngày 14/12/2021.