CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại

Dẫn nhập Triết học Phật giáo (2014) 14: Cảm giác và nhận thức trong Niết Bàn
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 29/03/2015
Đạo Phật bỏ túi
Thầy Nhật Từ giảng vào ngày 16-02-2013 tại chùa Tượng Sơn, Hà Tĩnh.
Nói không với bệnh trầm cảm
Giảng tại cơ sở sinh hoạt tạm của chùa Giác Ngộ, ngày 26/10/2014
Kinh trường bộ 01 - Kinh phạm võng 01: Vượt qua khen chê (23/05/2014) - Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Tường Vân, quận Bình Chánh, ngày 23/05/2014
Kinh bốn ân lớn 04: Ơn nghĩa chúng sinh (04/10/2013)
Giảng tại cơ sở sinh hoạt tạm của chùa Giác Ngộ (139/5 Phan Đăng Lưu, phường 2, quận Phú Nhuận), ngày 04/10/2013
Nếp sống người Phật tử tại gia
Giảng tại chùa Chùa Duyên Minh, Nam Định, ngày 12/04/2015
Người tu Tịnh Độ nên biết (17/03/2013)
Giảng tại chùa Vĩnh Phước, ngày 17/03/2013
Năng lực cầu nguyện
Giảng tại chùa Pháp Vân, ngày 15/12/2014.
Thần thông, nghiệp lực và giáo hóa
Giảng tại TP. Aalen - CHLB Đức, ngày 04/08/2014
Kinh trường bộ 11 - Kinh Kevaddha - Phép mầu và Thượng đế (08/06/2014) - Thích Nhật Từ
Giảng tại cơ sở sinh hoạt tạm chùa Giác Ngộ (139/5 Phan Đăng Lưu, phường 2, quận Phú Nhuận), ngày 08/06/2014
Logic học Phật giáo (2014) - Bài 2: Tam đoạn luận phương Tây và nhân minh học
Giảng tại chùa Vạn Hạnh (học viện Phật giáo việt nam tại tphcm) ngày 24/12/2013
Kinh Thủ Lăng Nghiêm 12 (2013): Nền tảng đạo đức
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 08/04/2013

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019