CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại

Kinh Lăng Già 15: Đức Phật siêu việt và Như Lai tạng
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 24/11/2014
Kinh trường bộ 06 - Kinh mahali: Đi tu là để chấm dứt khổ đau (04/06/2014) - Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Tường Vân, Huyện Bình Chánh, TP.HCM, ngày 04/06/2014
Bốn tánh thói nên tránh (16/12/2013)
Giảng tại cơ sở sinh hoạt tạm của chùa Giác Ngộ (139/5 phan đăng lưu, phường 2, quận Phú Nhuận), ngày 16/12/2013
Các ngộ nhận về đạo Phật cần tránh (5/4/2013)
Giảng nhân đại lễ cung thỉnh tôn tượng Phật ngọc Phật Hoàng Trần Nhân Tông tại Trung Tâm Hội Nghị tỉnh Quảng Trị, ngày 5/4/2013.
Đạo làm con
Giảng tại chùa Quan Âm, tỉnh Đồng Tháp, ngày 17/08/2014
Kinh Dược Sư 1: Ý nghĩa Dược Sư (1/10/2005)
Giảng tại chùa Giác Ngộ, 1/10/2005.
Logic học Phật giáo (2014) -  Bài 5: Mối liên hệ của lý do và chân lý
Giảng tại chùa Vạn Hạnh (học viện Phật giáo Việt Nam tại tphcm) ngày 03/01/2014.
Kinh Tứ Niệm Xứ: Bốn đối tượng quán niệm (21/04/2013)
Giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 21/04/2013
Vấn đáp: Tụng ít kinh, hôn trầm, niệm Phật vãng sanh, hương linh và ngoại cảm
Giảng tại chùa Phổ Hiền, Đà Nẵng, ngày 07/01/2015
Nói năng đúng Chánh Pháp - Im lặng như bậc Thánh
Giảng tại Tịnh Xá Ngọc Hải, Chùa Niết Bàn, Chùa Đại Tòng Lâm, Thiền viện Phước Hoa ngày 01/02/2014.

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019