CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại

Kinh Trung Bộ 10 (Kinh Tứ Niệm Xứ) - Thiết lập chánh niệm 1 (27/03/2005)
Kinh Trung Bộ 10 - Kinh Tứ Niệm Xứ - tại chùa Xá Lợi, ngày 27-03-2005.
Đối diện tuổi già (23/01/2005)
Trung Tâm Bảo Trợ Người Già và Tàn Tật Thạnh Lộc, 23-1-05
Năm pháp thoại chuyển hoá oan ức 3 (18/12/2004)
Giảng tại Tu viện Bửu Hưng, Vancouver, 18-12-04.
Niềm đau hải chấn 2 (18/12/2004)
Chùa Giác Ngộ, 18-12-04.
Niềm đau hải chấn 1 (10/12/2004)
Chùa Giác Ngộ, 10-12-04.
Năm pháp thoại chuyển hóa oan ức 2 (05/12/2004)
Giảng tại Tu viện Bửu Hưng, Vancouver, 05-12-04
Năm pháp thoại chuyển hóa oan ức 1 (04/12/2004)
Giảng tại Tu viện Bửu Hưng, Vancouver, 04-12-04
Năm pháp thoại chuyển hoá oan ức 4 (12/2004)
Giảng tại Tu viện Bửu Hưng, Vancouver, 12-04.
Năm pháp thoại chuyển hóa oan ức 5 (12/2004)
Giảng tại Tu viện Bửu Hưng, Vancouver, 12-04.

Video mới nhất

TT. Nhật Từ trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Việt Nam VTV1
TT. Thích Nhật Từ trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Việt Nam VTV1 tại chùa Giác Ngộ, ngày 01/03/2021.
TT. Nhật Từ trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh và Truyền hình Tp. Cần Thơ
TT. Thích Nhật Từ trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh và Truyền hình Tp.Cần Thơ, ngày 23/02/2021.
TT. Nhật Từ trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng nói Việt Nam VOV
TT. Thích Nhật Từ trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng nói Việt Nam tại chùa Giác Ngộ, ngày 25/02/2021.
TT. Nhật Từ trả lời phỏng vấn của báo Thanh Niên nhân dịp Xuân Tân Sửu
TT. Thích Nhật Từ trả lời phỏng vấn báo Thanh Niên tại chàu Giác Ngộ, ngày 25/02/2021.
TT. Nhật Từ trả lời phỏng vấn báo Lao Động
TT. Thích Nhật Từ trả lời phỏng vấn báo Lao Động tại chùa Giác Ngộ, ngày 24/02/2021.
TT. Nhật Từ trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Việt nam VTV
TT. Thích Nhật Từ trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Việt Nam VTV tại chùa Giác Ngộ, ngày 23/02/2021.
Yêu cầu về nội điển và ngoại điển - Sư phạm hoằng pháp
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 03/12/2020.
TT. Nhật Từ trả lời phỏng vấn Truyền hình An Viên nhân dịp Xuân Tân Sửu
TT. Thích Nhật Từ trả lời phỏng vấn của Truyền hình An Viên tại chùa Giác Ngộ, ngày 24/02/2021.