CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại

Buông xả 2 (17/10/2004)
Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Diệu Quang, Santa Ana, ngày 17/10/2004.
Trả lời phỏng vấn đài Đuốc Tuệ: Ý thức về khủng hoảng (17/10/2004)
Trả lời phỏng vấn đài Đuốc Tuệ (17-10-04).
Trả lời phỏng vấn đài Đuốc Tuệ: Biên giới hoằng pháp (17/10/2004)
Trả lời phỏng vấn đài Đuốc Tuệ (17-10-04).
Trả lời phỏng vấn đài Đuốc Tuệ: Bộ Kinh thánh Phật giáo (17/10/2004)
Trả lời phỏng vấn đài Đuốc Tuệ (17-10-04).
Trả lời phỏng vấn đài Đuốc Tuệ: Đưa Phật giáo vào đời (17/10/2004)
Trả lời phỏng vấn đài Đuốc Tuệ (17-10-04).
Liễu quán (12/10/2004)
Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Liễu Quán, San Jose, ngày 12/10/2004.
Hạnh an vui (11/10/2004)
Thầy Thích Nhật Từ giảng tại đạo tràng An Hạnh, San Jose, ngày 11/10/2004.
Tịnh độ nhân gian (10/10/2004)
Giảng tại Chùa Đức Viên, San Jose, 10-10-04.
Tình yêu và từ bi (10/10/2004)
Thầy Thích Nhật Từ giảng tại San Francisco, ngày 10-10-2004.
Hành xứ và thân cận xứ 1 (09/10/2004)
Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Phổ Minh, Sacramento, ngày 9/10/2004.
Hành xứ và thân cận xứ 2 (09/10/2004)
Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa An Lạc, San Jose, ngày 9/10/2004.
Từ bi nguyện (06/10/2004) Thích Nhật Từ
Thầy Thích Nhật Từ giảng tại San Jose, ngày 6/10/2004.

Video mới nhất

Ơn dẫn dắt của Thầy tâm linh
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, nhân ngày tưởng niệm lần thứ 27 HT ân sư Thích Thiện Huệ viên tịch.
Vấn đáp: Thiền duyệt thực và pháp hỷ thực- Người chấp vào cảm xúc
Các câu hỏi về: 1/ Thiền duyệt thực và pháp hỷ thực 2/ Người chấp vào cảm xúc 3/ Gặp ảo giác khi ngồi thiền 4/ Cách thở thiền cho người bệnh tim 5/ Để người tu tại gia đạt...
Vấn đáp: Bỏ tụng kinh A Di Đà có lỗi không? Những điều cần biết khi xuất gia
Các câu hỏi về: 1/ Bỏ tụng kinh A Di Đà có lỗi không? 2/ Các bài kinh cần đọc trong ngày 3/ Những điều cần biết khi xuất gia 4/ Ý nghĩa An Tĩnh-Tâm Hành trong thiền PG 5/...
CHÁNH NIỆM QUA THÂN THỂ, CẢM GIÁC, TÂM VÀ CÁC PHÁP
Pháp thoại do TT Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 6 tại chùa Giác Ngộ, ngày 22-08-2019.
BỐN CHÂN LÝ THÁNH
Pháp thoại do TT Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 6 tại chùa Giác Ngộ, ngày 19-08-2019.
ĐỨC PHẬT GIẢNG ĐẠO CHO VUA TRỜI VỀ KHỔ VÀ VUI
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 6 tại chùa Giác Ngộ, ngày 21-08-2019
NỀN TẢNG CỦA SỰ TU TẬP
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 6 tại chùa Giác Ngộ, ngày 20-08-2019.
BỐN CHÂN LÝ THÁNH
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 6 tại chùa Giác Ngộ, ngày 19-08-2019.