CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại

Nguyên lý Phật giáo nhập thế (24/12/2006)
Giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 24-12-06.
Luân hồi và giải thoát (23/12/2006)
Giảng tại Chùa An Phú, ngày 23-12-06.
Đổi thói quen đổi cuộc đời (22/12/2006)
Giảng tại Trung Tâm Bảo Trợ XH Tân Hiệp, ngày 22-12-06.
Phật Giáo nhập thế (19/12/2006)
Giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 19-12-06.
Lễ Phật (17/12/2006)
Giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 17-12-06.
Kinh Trung Bộ 56 (Kinh Upali) - Độ người khác đạo (17/12/2006)
Kinh Upali 56, Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 17-12-06.
Hạnh khiêm cung qua hình ảnh Thường Bất Khinh (16/12/2006)
Giảng tại Chùa Liên Hoa, Q.6, ngày 16-12-06.
Đối thoại triết học 6: Nhân quả không sai (16/12/2006)
Giảng tại Chùa An Phú, ngày 16-12-06.
Biểu tượng hoa sen (10/12/2006)
Giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 10-12-06.
Kinh Trung Bộ 55 (Kinh Jivaka) - Văn hóa ẩm thực (10/12/2006)
Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 10-12-06.
Ý nghĩa hoa sen (04/12/2006)
Giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 4-12-06
Ngăn chặn AIDS và thực hiện cam kết (03/12/2006)
Nhân ngày thế giới phòng chống HIV/ AIDS, Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 3-12-06.
Ảnh hưởng của cộng nghiệp (26/11/2006)
Giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 26-11-06.
Kinh Trung Bộ 53 (Kinh Hữu Học) - Hành trình tâm linh (26/11/2006)
Kinh Hữu Học 53, Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 26-11-06.