CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại

Tu tập và vãng sinh (18/11/2006)
Giảng tại Chùa Đức Quang, ngày 18-11-06.
Kinh Trung Bộ 51 (Kinh Kandaraka) - Thuật sống hạnh phúc (12/11/2006)
Kinh Kandaraka 51, Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 12-11-06.
Đối thoại triết học: Bản chất của vô ngã (11/11/2006)
Giảng tại Chùa An Phú, ngày 11-11-06.
Tâm và hành vi (05/11/2006)
Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 5-11-06.
Kinh Trung Bộ 50 (Kinh Hàng Ma) - Giáo dục kẻ xấu (05/11/2006)
Kinh Hàng Ma 50, Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 5-11-06.
Pháp đàm về tu học Phật (22/10/2006)
Giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 22-10-06.
Kinh Trung Bộ 49 (Kinh Phạm Thiên cầu thỉnh) - Phật, Chúa và Ma (22/10/2006)
Kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh 49, giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 22-10-06.
Kinh Trung Bộ 48 (Kinh Kosambi) - Hòa hợp và hòa giải (15/10/2006)
Kinh Kosambi 48, Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 15-10-06.
Tử nạn và tử tù (14/10/2006)
Giảng tại Chùa Đức Quang, Q.4, ngày 14-10-06.
Để con trưởng thành (08/10/2006)
Nhân Tết Trung Thu, Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 8-10-06.