CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại

Hạnh khiêm cung qua hình ảnh Thường Bất Khinh (16/12/2006)
Giảng tại Chùa Liên Hoa, Q.6, ngày 16-12-06.
Đối thoại triết học 6: Nhân quả không sai (16/12/2006)
Giảng tại Chùa An Phú, ngày 16-12-06.
Biểu tượng hoa sen (10/12/2006)
Giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 10-12-06.
Kinh Trung Bộ 55 (Kinh Jivaka) - Văn hóa ẩm thực (10/12/2006)
Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 10-12-06.
Ý nghĩa hoa sen (04/12/2006)
Giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 4-12-06
Ngăn chặn AIDS và thực hiện cam kết (03/12/2006)
Nhân ngày thế giới phòng chống HIV/ AIDS, Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 3-12-06.
Ảnh hưởng của cộng nghiệp (26/11/2006)
Giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 26-11-06.
Kinh Trung Bộ 53 (Kinh Hữu Học) - Hành trình tâm linh (26/11/2006)
Kinh Hữu Học 53, Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 26-11-06.
Tấm lòng người thầy (20/11/2006)
Giảng tại Chùa Giác Ngộ, nhân ngày nhà giáo Việt Nam 2006, ngày 20-11-06.
Sống chung với bệnh (19/11/2006)
Giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 19-11-06.
Kinh Trung Bộ 52 (Kinh Bát Thành) - Đi tìm kho báu (19/11/2006)
Kinh Bát Thành, Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 19-11-06.
Tu tập và vãng sinh (18/11/2006)
Giảng tại Chùa Đức Quang, ngày 18-11-06.