CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại

Vĩnh Biệt Cuộc Đời (17/09/2006) Thích Nhật Từ
Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 17/09/2006
Kinh Trung Bộ 43 (Đại Kinh Phương Quảng) - Thiền quán và giải thoát (10/09/2006)
Đại Kinh Phương Quảng 43, giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 10-9-06.
Con đi trường học, mẹ đi trường đời (04/09/2006)
Thích Nhật Từ, Thích Bửu Chánh, Thích Thanh Chương, Thích Lệ Thọ, Thích Minh Nhẫn nhân tổng khai giảng năm học 2006 tại chùa Phật Quang, Kiên Giang, ngày 4-9-06.
Có gì phải mặc cảm (03/09/2006)
Giảng tại Chùa Ấn Quang ngày 3-9-2006.
Kinh Trung Bộ 41 & 42 (Kinh Saleyyaka & Kinh Veranjaka) - Đến với đạo Phật (27/08/2006)
Kinh Saleyyaka và Kinh Veranjaka thứ 41-42, giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 27-8-2006.
Đạo làm con (07/08/2006)
Giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 7-8-06.
Bốn thách đố đối với Phật giáo Việt Nam (26/07/2006)
Giảng tại Trường Hạ Đại Tòng Lâm, ngày 26-7-06.
Tháng bảy siêu độ vong linh (23/07/2006)
Giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 23-7-2006.
Kinh Trung Bộ 40 (Tiểu Kinh Xóm Ngựa) - Chính danh và chính hạnh của người tu (23/07/2006)
Tiểu Kinh Xóm Ngựa 40, giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 23-7-06.
Tình yêu và lý tưởng (28/06/2006)
Giảng tại Chùa Hoằng Pháp, Khóa Tu Mùa Hè dành cho Tuổi Trẻ, ngày 28/06/2006.