CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại

Gieo hạt nhân từ (Vấn đáp) (04/06/2006) Thích Nhật Từ
Ngày giờ giảng: Chủ Nhật, 13h30: 4/6/2006 Địa điểm giảng: V. Perth, Chùa Chánh Giác, 45 Money St, Perth WA. 6000, Điện thoại: (08) 9227 0331
Vượt Qua Tuổi Già Cô Đơn (Phần 1-2) (03/06/2006) Thích Nhật Từ
Giảng tại Chùa Chánh Giác - Australia, ngày 03/06/2006
Vượt Qua Tuổi Già Cô Đơn (Phần 2-2) (03/06/2006) Thích Nhật Từ
Giảng tại Chùa Chánh Giác - Australia, ngày 03/06/2006
Pháp đàm về tái sanh và tu tập (29/05/2006)
Giảng tại Chùa Pháp Quang, Queensland, Úc châu, ngày 29-5-06.
Đi chùa (28/05/2006)
Giảng tại Chùa Phật Đà, Queensland, Úc châu, ngày 28-5-06.
Chết đi về đâu (28/05/2006)
Giảng tại Chùa Pháp Quang, Queensland, Úc châu, ngày 28-5-06.
Ánh sáng chánh pháp (Vấn đáp) (27/05/2006) Thích Nhật Từ
Ngày giờ giảng: Thứ Bảy, 16h00: 27/5/2006 Địa điểm giảng: IV. Brisbane, Chùa Pháp Quang, 12 Freeman Road, Durack, Qld 4077, Điện thoại: (07) 3372 1113
Ánh sáng chánh pháp (27/05/2006)
Giảng tại Chùa Pháp Quang, Queensland, Úc châu, ngày 27-5-06.
Pháp đàm về tu tập và nghi thức tụng niệm (27/05/2006) Thích Nhật Từ
Giảng tại Chùa Linh Sơn, Queensland, Úc châu, ngày 27-5-06.