CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại

Khôi phục niềm tin (Vấn đáp) (16/05/2006) Thích Nhật Từ
Ngày giờ giảng: Thứ Ba, 19h30: 16/5/2006 Địa điểm giảng: II. Adelaide, Chùa Pháp Hoa, 20 Butler Ave, Pennington, SA. 5013, Điện thoại: (08) 8447 8477
Khôi phục niềm tin (16/05/2006)
Giảng tại chùa Pháp Hoa, Adelaide, Úc châu, ngày 16-5-06.
Trái tim người mẹ (Phần 1-2) (15/05/2006) Thích Nhật Từ
Giảng tại Chùa Pháp Hoa - Australia, ngày 15/05/2006
Trái tim của Mẹ (Vấn đáp) (15/05/2006) - Thích Nhật Từ
Nhân Mother's Day Ngày giờ giảng: Thứ Hai, 19h30: 15/5/2006 Địa điểm giảng: II. Adelaide, Chùa Pháp Hoa, 20 Butler Ave, Pennington, SA. 5013, Điện thoại: (08) 8447 8477
Trái tim của Mẹ (15/05/2006)
Giảng nhân Mother's Day, tại chùa Pháp Hoa, Adelaide, Úc châu, ngày 15-5-06.
Trái tim người mẹ (Phần 2-2) (15/05/2006) Thích Nhật Từ
Giảng tại Chùa Pháp Hoa - Australia, ngày 15/05/2006
Tâm bình thế giới bình (13/05/2006)
Giảng tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc châu, ngày 13-5-06.
Chất liệu an lạc (12/05/2006) Thích Nhật Từ
Giảng tại Niệm Phật Đường An Lạc Hạnh, Melbourne, Úc châu, ngày 12-5-06
Sư Phạm Giáo Lý Phật Giáo: Chuyện minh họa trong hoằng pháp (06/04/2006)
Giảng tại Lớp Cao cấp Giảng sư, chùa Hoà Khánh, ngày 6-4-2006
Hạnh cúng dường - Phần 2 (29/03/2006)
Giảng tại Chùa Đức Quang - Q.4, ngày 29/03/2006.