CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại

TU HÀNH VÀ CHỨNG ĐẮC GIỮA TĂNG & NI - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 05/03/2020
TÁI SINH LÀM THÂN NAM - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 05/03/2020
KHÁI NIỆM VỀ CON SỐ 84.000 - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 05/03/2020
BỐ THÍ CHO NGƯỜI NGHIỆN - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 05/03/2020
HÌNH TƯỚNG BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 05/03/2020
CÁCH VƯỢT QUA SỰ NÓNG GIẬN - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 05/03/2020
SỰ THẬT VỀ XÁ LỢI - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 05/03/2020
Ý NGHĨA CỦA CHỮ VẠN - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 05/03/2020
THẦN THÔNG TRONG ĐẠO PHẬT - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 05/03/2020
VƯỢT QUA CHUYỆN BUỒN TRONG ĐỜI - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 04/03/2020

Video mới nhất

Vấn đáp Phật pháp ngày 20-09-2020 - TT. Thích Nhật Từ
TT. Nhật Từ vấn đáp trong khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật tại chùa Giác Ngộ, ngày 20/09/2020.
Lời đạo từ của TT. Nhật Từ trong Lễ bế mạc khóa tu Xuất gia gieo duyên lần 7
TT. Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 19/09/2020.
Bảy thiện pháp
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất gia gieo duyên lần 7 tại chùa Giác Ngộ, ngày 17/09/2020.
Hạnh ủng hộ và tùy hỷ công đức
TT. Nhật Từ thuyết giảng nhân Lễ kỷ niệm 20 năm ngày NS. TN. Như Phước viên tịch, tại chùa Giác Ngộ, ngày 10/09/2020.
Phẩm hạnh của người tu
TT. Nhật Từ thuyết giảng trong khóa tu Xuất gia gieo duyên (lần 7), tại chùa Giác Ngộ, ngày 14/09/2020.