CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại

KIẾN TÁNH KHỞI TU - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 05/03/2020
NGUYÊN NHÂN CỦA SỰ THẤT BẠI - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 05/03/2020
VỢ CHỒNG HAY CÃI NHAU CŨNG HỎI THẦY! - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 05/03/2020
CỘNG NGHIỆP VỀ NHÂN TƯỚNG HỌC - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 05/03/2020
TU HÀNH VÀ CHỨNG ĐẮC GIỮA TĂNG & NI - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 05/03/2020
TÁI SINH LÀM THÂN NAM - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 05/03/2020
KHÁI NIỆM VỀ CON SỐ 84.000 - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 05/03/2020
BỐ THÍ CHO NGƯỜI NGHIỆN - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 05/03/2020
HÌNH TƯỚNG BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 05/03/2020
CÁCH VƯỢT QUA SỰ NÓNG GIẬN - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 05/03/2020
SỰ THẬT VỀ XÁ LỢI - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 05/03/2020

Video mới nhất

Chăm sóc sức khỏe thể chất, tâm trí và cảm xúc
TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Viet Healthcare, ngày 27/09/2020.
Phân tích ứng dụng một số kệ trong Kinh Pháp cú - TT. Thích Nhật Từ
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày an lạc, tại chùa Giác Ngộ, ngày 20/09/2020.
Vấn đáp Phật pháp ngày 20-09-2020 - TT. Thích Nhật Từ
TT. Nhật Từ vấn đáp trong khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật tại chùa Giác Ngộ, ngày 20/09/2020.
Lời đạo từ của TT. Nhật Từ trong Lễ bế mạc khóa tu Xuất gia gieo duyên lần 7
TT. Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 19/09/2020.