CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại

NGHIỆP TRUNG BÌNH ĐỂ TÁI SINH LÀM NGƯỜI - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 01/03/2020
PHẬT TỬ CÓ THUYẾT PHÁP ĐƯỢC KHÔNG? - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác nGộ, ngày 01/03/2020
NGỦ MƠ THẤY PHẬT VÀ BỒ-TÁT
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 01/03/2020
PHÁT NGUYỆN ĂN CHAY - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 01/03/2020
NGƯỜI ĐÃ MẤT CÓ CÒN QUY Y ĐƯỢC KHÔNG? - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 01/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 18-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 18/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 11-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 11/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 10-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 10/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 09-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 09/03/2020

Video mới nhất

Vấn đáp Phật pháp ngày 20-09-2020 - TT. Thích Nhật Từ
TT. Nhật Từ vấn đáp trong khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật tại chùa Giác Ngộ, ngày 20/09/2020.
Lời đạo từ của TT. Nhật Từ trong Lễ bế mạc khóa tu Xuất gia gieo duyên lần 7
TT. Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 19/09/2020.
Bảy thiện pháp
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất gia gieo duyên lần 7 tại chùa Giác Ngộ, ngày 17/09/2020.
Hạnh ủng hộ và tùy hỷ công đức
TT. Nhật Từ thuyết giảng nhân Lễ kỷ niệm 20 năm ngày NS. TN. Như Phước viên tịch, tại chùa Giác Ngộ, ngày 10/09/2020.
Phẩm hạnh của người tu
TT. Nhật Từ thuyết giảng trong khóa tu Xuất gia gieo duyên (lần 7), tại chùa Giác Ngộ, ngày 14/09/2020.