CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại

VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 06-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020
SỰ KIỆN THÁI TỬ TẤT-ĐẠT-ĐA XUẤT GIA - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 01/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 05-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 05/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 04-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 04/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 02-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 02/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 01-03-2020 - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 01/03/2020
Ý NGHĨA ĐỨC PHẬT NHẬP NIẾT BÀN - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 08/03/2020
ỨNG DỤNG BÁT CHÁNH ĐẠO VÀO TRONG ĐỜI SỐNG - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức (Vĩnh Phúc), ngày 05/07/2020
HỌC PHẬT PHÁP, RÈN ĐỨC TRÍ, KHÔNG TỰ HỦY HOẠI VÀ TU THIỀN - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Cảnh Linh (Hải Dương), ngày 04/07/2020
8 TRÁCH NHIỆM CỦA PHẬT TỬ TẠI GIA - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng trong khóa tu "Ngày an lạc" tại chùa Giác Ngộ, ngày 05/07/2020
HÔN LỄ DƯỚI ĐÀI SEN - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 11/07/2020
TT, NHẬT TỪ TRẢ LỜI PHỎNG VẤN CỦA BÁO THANH NIÊN VỀ ĐẠI DỊCH COVID-19
Thượng tọa trả lời vấn đáp tại chùa Giác Ngộ, ngày 03/08/2020.
"VƯỢT QUA KHỦNG HOẢNG TÂM LÝ TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19" - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng trong khóa tu "Ngày An Lạc" tại chùa Giác Ngộ, ngày 02/08/2020
THẦY NHẬT TỪ TRẢ LỜI TRUYỀN HÌNH AN VIÊN VỀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CHO GIỚI TRẺ
Thượng tọa trả lời phỏng vấn của Truyền hình An Viên, ngày 03/08/2020.

Video mới nhất

VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 15-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 15/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 14-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 14/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 13-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 13/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 12-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 12/03/2020
CHIA SẺ PHẬT PHÁP ONLINE - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020
KINH NÀO CỦA ĐỨC PHẬT? - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020