CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

05. Lịch Sử Từ Đản Sinh Đến Thành Đạo C

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 1.9 (21 votes)
3.007 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

hiennguyentt
Nam mô A Di Đà Phật! Thưa thầy quyểnnày thiếu mất phần 1 Lịch sử từ đản sinh đến thành đạo ạ! Đa tạ các thầy đã yêu thương, chỉ bảo cho chúng con!
25/11/2009 09:49:19 am

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019