CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

01. Mười Hai Nhân Duyên

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 3 (35 votes)
5.822 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

chauthaimiADIDAPHAT
thành tâm tri ân những gì mà trang nhà đã và đang mang lại cho hàng phật tử chúng con có nhân duyên tiếp cận với những lời pháp vô cùng quí báu đồng thời cũng giúp cho chúng con hiểu và hành đúng trên con đường tu học.nam mô a di đà Phật
18/12/2010 09:51:11 am

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019