CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

14 Tính Chất Giáo Dục Của Phật Giáo

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 2.3 (33 votes)
3.102 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

AnChau (chưa được kiểm chứng)
Tủ sách rất phong phú về thể loại , nội dung rất xúc tích, lời thoại rõ ràng. Góp y : nhạc nền hay, nhưng nên giảm bớt 1/2 âm lượng là vừa tai người nghe. Vì mục đích chính là nghe lời thoại chứ không phải nghe nhạc. Rất trân trọng sự cống hiến của các Thầy và các Ni.
27/10/2011 09:50:00 am

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019