CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

06. C1. T06. Tinh thần giáo dục của Thế Tôn và sự liên hệ giữa Ngài với các hàng đệ tử, Chư thiên, Ác ma và ngoại đạo

Ấn tống
Album: 
Phật học khái luận
Trình bày: 
Liên Xuyến
Tác giả: 
Thích Chơn Thiện
Category: 
Sách nói
No votes yet
4.661 lượt nghe.
Bình luận