CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

11. C2. T05. Nghiệp và Nghiệp Báo

Ấn tống
Album: 
Phật học khái luận
Trình bày: 
Liên Xuyến
Tác giả: 
Thích Chơn Thiện
Category: 
Sách nói
Bạn: Không có. TB: 4 (1 vote)
5.155 lượt nghe.
Bình luận