CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

13/143-Bổn phận của Phật tử tại gia-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 2.6 (37 votes)
16.141 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

quocbao2050
CAM ON THAY NHAT TU CUNG CAC ACE DA LAP NEN TRANG WEB NAY. XIN CHAN THANH CAM ON.
10/06/2009 10:30:07 am
ThanhCan2010
Cam on Quy thay da co nhung loi phap thoai hay den nhu vay! Nam mo a di da phat!
27/04/2010 08:08:19 pm