CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Chết an bình tái sinh hạnh phúc

Tiêu đề Mp3
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 01. Lời cảm tạ
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 02. Một cái nhìn thoáng qua về Bardo
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 03. Chương 1: Cuộc sống con người: Những ngày quý báu của chúng ta
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 04. Gốc rễ của nghiệp là sự chấp ngã
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 05. Sự đau khổ: Diệu đế thứ nhất
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 06. Chương 2: Hấp hối: Giờ khắc quyết định của cuộc sống
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 07. Thần chết có đến bắt tôi hay không?
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 08. Chương 3: Bản tánh tối thượng
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 09. Chương 4: Bardo: Lộ trình chuyển tiếp trọng yếu
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 10. Chương 5: Những chuyện kể của Bardo
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 11. Những xét xử gì chờ đợi tôi?
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 12. Bị triệu đến phiên tòa
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 13. Không sợ kẻ thù
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 14. Băng qua cánh đồng chết
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 15. Thân tướng bất khả phân với trí tuệ
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 16. Không có gì để lấy hay bỏ
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 17. Chương 6: Sự tái sanh: Chu trình nghiệp không thể tránh
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 18. Chương 7: Đức Phật Vô Lượng Quang và cõi Tịnh Độ Cực Lạc của Ngài
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 19. Chương 8: Làm thế nào giúp đỡ người chết và sắp chết
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 20. Chương 9: Những nghi lễ phục vụ cho người chết và sắp chết
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 21. Những phục vụ tôn giáo sau khi chết
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 22. Phụ lục: Một số nghi thức chết đơn giản của đạo Phật
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 23. Phụ lục B: Tám nghi lễ mật truyền của đạo Phật cho người chết và sắp chết
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 24. Thiền định và cầu nguyện của Phowa sự chuyển di tâm thức đến cõi tịnh độ cực lạc

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019