CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Chết an bình tái sinh hạnh phúc

Tab chính

hiển thị 1 - 24 trên tổng 24
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 01. Lời cảm tạ
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 02. Một cái nhìn thoáng qua về Bardo
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 03. Chương 1: Cuộc sống con người: Những ngày quý báu của chúng ta
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 04. Gốc rễ của nghiệp là sự chấp ngã
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 05. Sự đau khổ: Diệu đế thứ nhất
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 06. Chương 2: Hấp hối: Giờ khắc quyết định của cuộc sống
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 07. Thần chết có đến bắt tôi hay không?
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 08. Chương 3: Bản tánh tối thượng
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 09. Chương 4: Bardo: Lộ trình chuyển tiếp trọng yếu
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 10. Chương 5: Những chuyện kể của Bardo
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 11. Những xét xử gì chờ đợi tôi?
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 12. Bị triệu đến phiên tòa
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 13. Không sợ kẻ thù
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 14. Băng qua cánh đồng chết
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 15. Thân tướng bất khả phân với trí tuệ
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 16. Không có gì để lấy hay bỏ
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 17. Chương 6: Sự tái sanh: Chu trình nghiệp không thể tránh
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 18. Chương 7: Đức Phật Vô Lượng Quang và cõi Tịnh Độ Cực Lạc của Ngài
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 19. Chương 8: Làm thế nào giúp đỡ người chết và sắp chết
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 20. Chương 9: Những nghi lễ phục vụ cho người chết và sắp chết
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 21. Những phục vụ tôn giáo sau khi chết
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 22. Phụ lục: Một số nghi thức chết đơn giản của đạo Phật
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 23. Phụ lục B: Tám nghi lễ mật truyền của đạo Phật cho người chết và sắp chết
Chết an bình tái sinh hạnh phúc - 24. Thiền định và cầu nguyện của Phowa sự chuyển di tâm thức đến cõi tịnh độ cực lạc

Video mới nhất

Ngày thần tài- Phóng sanh và tập tục dân gian ngày Tết - TT. Thích Nhật Từ
#daophatngaynay #thichnhattu Pháp thoại 2018: http://bit.ly/2BhNbuZ Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n Fanpage: https://www.facebook.com/ThichNhatTu/ ©Copyright by Đạo Phật Ngày Nay.
Phong tục ăn Tết của người Việt - TT. Thích Nhật Từ
#daophatngaynay #thichnhattu Pháp thoại 2018: http://bit.ly/2BhNbuZ Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n Fanpage: https://www.facebook.com/ThichNhatTu/ ©Copyright by Đạo Phật Ngày Nay.
TT. Nhật Từ khai chuông đêm giao thừa Tết Canh Tý 2020
#daophatngaynay #thichnhattu Pháp thoại 2018: http://bit.ly/2BhNbuZ Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n Fanpage: https://www.facebook.com/ThichNhatTu/ ©Copyright by Đạo Phật Ngày Nay.
Thầy Nhật Từ chúc Tết Xuân Canh Tý 2020
#daophatngaynay #thichnhattu Pháp thoại 2018: http://bit.ly/2BhNbuZ Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n Fanpage: https://www.facebook.com/ThichNhatTu/ ©Copyright by Đạo Phật Ngày Nay.
Thầy Nhật Từ ban đạo từ trong lễ tổng kết Phật sự quỹ ĐPNN 2019
#daophatngaynay #thichnhattu Pháp thoại 2018: http://bit.ly/2BhNbuZ Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n Fanpage: https://www.facebook.com/ThichNhatTu/ ©Copyright by Đạo Phật Ngày Nay.
Nhận thức về kiến giải của bậc Thánh - HT. Thích Viên Giác
#daophatngaynay #thichnhattu Pháp thoại 2018: http://bit.ly/2BhNbuZ Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n Fanpage: https://www.facebook.com/ThichNhatTu/ ©Copyright by Đạo Phật Ngày Nay.
Phương pháp thực hành Tứ Niệm Xứ theo kinh điển Pali - HT. Thích Bửu Chánh
#daophatngaynay #thichnhattu Pháp thoại 2018: http://bit.ly/2BhNbuZ Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n Fanpage: https://www.facebook.com/ThichNhatTu/ ©Copyright by Đạo Phật Ngày Nay.
LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CHÙA QUAN ÂM ĐÔNG HẢI - SÓC TRĂNG 29-12-2019
#daophatngaynay #thichnhattu Pháp thoại 2018: http://bit.ly/2BhNbuZ Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n Fanpage: https://www.facebook.com/ThichNhatTu/ ©Copyright by Đạo Phật Ngày Nay.