CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Đạo Bụt nguyên chất

Tab chính

hiển thị 1 - 19 trên tổng 19
Đạo Bụt nguyên chất - 01. Lời tựa
Đạo Bụt nguyên chất - 02. Phần 1: Kinh Nhiếp Phục Tham Dục
Đạo Bụt nguyên chất - 03. Phần 1: Kinh Sự Thật Đích Thực
Đạo Bụt nguyên chất - 04. Phần 1: Kinh Buông Bỏ Ý Muốn Hơn Thua
Đạo Bụt nguyên chất - 05. Phần 1: Kinh Chấm Dứt Tranh Cãi
Đạo Bụt nguyên chất - 06. Phần 1: Kinh Công Phu Thực Tập Căn Bản
Đạo Bụt nguyên chất - 07. Phần 1: Kinh Vị Mâu Ni Thành Đạt
Đạo Bụt nguyên chất - 08. Phần 2 (Giảng giải kinh): Kinh Vị Mâu Ni Thành Đạt 1
Đạo Bụt nguyên chất - 09. Phần 2: Kinh Vị Mâu Ni Thành Đạt 2
Đạo Bụt nguyên chất - 10. Phần 2: Kinh Vị Mâu Ni Thành Đạt 3
Đạo Bụt nguyên chất - 11. Phần 2: Kinh Xa Lìa Ái Dục 1
Đạo Bụt nguyên chất - 12. Phần 2: Kinh Xa Lìa Ái Dục 2
Đạo Bụt nguyên chất - 13. Phần 2: Kinh Xa Lìa Ái Dục 3
Đạo Bụt nguyên chất - 14. Phần 2: Kinh Chuyển Hóa Bạo Động Và Sợ Hãi 1
Đạo Bụt nguyên chất - 15. Phần 2: Kinh Chuyển Hóa Bạo Động Và Sợ Hãi 2
Đạo Bụt nguyên chất - 16. Phần 2: Kinh Chuyển Hóa Bạo Động Và Sợ Hãi 3
Đạo Bụt nguyên chất - 17. Phần 2: Kinh Chuyển Hóa Bạo Động Và Sợ Hãi 4
Đạo Bụt nguyên chất - 18. Phần 2: Kinh Chuyển Hóa Bạo Động Và Sợ Hãi 5
Đạo Bụt nguyên chất - 19. Phần 2: Kinh Chuyển Hóa Bạo Động Và Sợ Hãi 6

Video mới nhất

TT. Nhật Từ trả lời phỏng vấn đài truyền hình An Viên
TT. Nhật Từ trả lời phỏng vấn đài truyền hình An Viên tại chàu Giác Ngộ, ngày 24/11/2020.
Vai trò khai sáng trí tuệ của Phật Dược Sư
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật tại chùa Giác Ngộ, ngày 15/11/2020.
Huấn từ của TT. Nhật Từ trong Lễ tri ân người khai sáng
TT. Nhật Từ ban đạo từ trong Lễ Tri ân người khai sáng tại chùa Giác Ngộ, ngày 19/11/2020.
Bảng viết tắt - Phương pháp Nghiên cứu Phật học
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 09/10/2020.
Thư mục tham khảo - Phương pháp Nghiên cứu Phật học
TT. Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 08/10/2020.
Phương pháp trích dẫn - Phương pháp Nghiên cứu Phật học
TT. Thích Nhật Từ giảng cho Tăng Ni sinh tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 08/10/2020.
TT. Nhật Từ trả lời phỏng vấn báo Pháp Luật
TT. Nhật Từ trả lời phỏng vấn báo Pháp Luật tại chùa Giác Ngộ, ngày 18/11/2020.
5 điều nhắn nhủ học sinh, sinh viên, Tăng Ni sinh nhân đầu năm học 2020
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật tại chùa Giác Ngộ, ngày 25/10/2020.