CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Đạo Bụt nguyên chất

Tiêu đề Mp3
Đạo Bụt nguyên chất - 01. Lời tựa
Đạo Bụt nguyên chất - 02. Phần 1: Kinh Nhiếp Phục Tham Dục
Đạo Bụt nguyên chất - 03. Phần 1: Kinh Sự Thật Đích Thực
Đạo Bụt nguyên chất - 04. Phần 1: Kinh Buông Bỏ Ý Muốn Hơn Thua
Đạo Bụt nguyên chất - 05. Phần 1: Kinh Chấm Dứt Tranh Cãi
Đạo Bụt nguyên chất - 06. Phần 1: Kinh Công Phu Thực Tập Căn Bản
Đạo Bụt nguyên chất - 07. Phần 1: Kinh Vị Mâu Ni Thành Đạt
Đạo Bụt nguyên chất - 08. Phần 2 (Giảng giải kinh): Kinh Vị Mâu Ni Thành Đạt 1
Đạo Bụt nguyên chất - 09. Phần 2: Kinh Vị Mâu Ni Thành Đạt 2
Đạo Bụt nguyên chất - 10. Phần 2: Kinh Vị Mâu Ni Thành Đạt 3
Đạo Bụt nguyên chất - 11. Phần 2: Kinh Xa Lìa Ái Dục 1
Đạo Bụt nguyên chất - 12. Phần 2: Kinh Xa Lìa Ái Dục 2
Đạo Bụt nguyên chất - 13. Phần 2: Kinh Xa Lìa Ái Dục 3
Đạo Bụt nguyên chất - 14. Phần 2: Kinh Chuyển Hóa Bạo Động Và Sợ Hãi 1
Đạo Bụt nguyên chất - 15. Phần 2: Kinh Chuyển Hóa Bạo Động Và Sợ Hãi 2
Đạo Bụt nguyên chất - 16. Phần 2: Kinh Chuyển Hóa Bạo Động Và Sợ Hãi 3
Đạo Bụt nguyên chất - 17. Phần 2: Kinh Chuyển Hóa Bạo Động Và Sợ Hãi 4
Đạo Bụt nguyên chất - 18. Phần 2: Kinh Chuyển Hóa Bạo Động Và Sợ Hãi 5
Đạo Bụt nguyên chất - 19. Phần 2: Kinh Chuyển Hóa Bạo Động Và Sợ Hãi 6

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019