CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Đạo Bụt nguyên chất

Tab chính

hiển thị 1 - 19 trên tổng 19
Đạo Bụt nguyên chất - 01. Lời tựa
Đạo Bụt nguyên chất - 02. Phần 1: Kinh Nhiếp Phục Tham Dục
Đạo Bụt nguyên chất - 03. Phần 1: Kinh Sự Thật Đích Thực
Đạo Bụt nguyên chất - 04. Phần 1: Kinh Buông Bỏ Ý Muốn Hơn Thua
Đạo Bụt nguyên chất - 05. Phần 1: Kinh Chấm Dứt Tranh Cãi
Đạo Bụt nguyên chất - 06. Phần 1: Kinh Công Phu Thực Tập Căn Bản
Đạo Bụt nguyên chất - 07. Phần 1: Kinh Vị Mâu Ni Thành Đạt
Đạo Bụt nguyên chất - 08. Phần 2 (Giảng giải kinh): Kinh Vị Mâu Ni Thành Đạt 1
Đạo Bụt nguyên chất - 09. Phần 2: Kinh Vị Mâu Ni Thành Đạt 2
Đạo Bụt nguyên chất - 10. Phần 2: Kinh Vị Mâu Ni Thành Đạt 3
Đạo Bụt nguyên chất - 11. Phần 2: Kinh Xa Lìa Ái Dục 1
Đạo Bụt nguyên chất - 12. Phần 2: Kinh Xa Lìa Ái Dục 2
Đạo Bụt nguyên chất - 13. Phần 2: Kinh Xa Lìa Ái Dục 3
Đạo Bụt nguyên chất - 14. Phần 2: Kinh Chuyển Hóa Bạo Động Và Sợ Hãi 1
Đạo Bụt nguyên chất - 15. Phần 2: Kinh Chuyển Hóa Bạo Động Và Sợ Hãi 2
Đạo Bụt nguyên chất - 16. Phần 2: Kinh Chuyển Hóa Bạo Động Và Sợ Hãi 3
Đạo Bụt nguyên chất - 17. Phần 2: Kinh Chuyển Hóa Bạo Động Và Sợ Hãi 4
Đạo Bụt nguyên chất - 18. Phần 2: Kinh Chuyển Hóa Bạo Động Và Sợ Hãi 5
Đạo Bụt nguyên chất - 19. Phần 2: Kinh Chuyển Hóa Bạo Động Và Sợ Hãi 6

Video mới nhất

Ơn dẫn dắt của Thầy tâm linh
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, nhân ngày tưởng niệm lần thứ 27 HT ân sư Thích Thiện Huệ viên tịch.
Vấn đáp: Thiền duyệt thực và pháp hỷ thực- Người chấp vào cảm xúc
Các câu hỏi về: 1/ Thiền duyệt thực và pháp hỷ thực 2/ Người chấp vào cảm xúc 3/ Gặp ảo giác khi ngồi thiền 4/ Cách thở thiền cho người bệnh tim 5/ Để người tu tại gia đạt...
Vấn đáp: Bỏ tụng kinh A Di Đà có lỗi không? Những điều cần biết khi xuất gia
Các câu hỏi về: 1/ Bỏ tụng kinh A Di Đà có lỗi không? 2/ Các bài kinh cần đọc trong ngày 3/ Những điều cần biết khi xuất gia 4/ Ý nghĩa An Tĩnh-Tâm Hành trong thiền PG 5/...
CHÁNH NIỆM QUA THÂN THỂ, CẢM GIÁC, TÂM VÀ CÁC PHÁP
Pháp thoại do TT Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 6 tại chùa Giác Ngộ, ngày 22-08-2019.
BỐN CHÂN LÝ THÁNH
Pháp thoại do TT Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 6 tại chùa Giác Ngộ, ngày 19-08-2019.
ĐỨC PHẬT GIẢNG ĐẠO CHO VUA TRỜI VỀ KHỔ VÀ VUI
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 6 tại chùa Giác Ngộ, ngày 21-08-2019
NỀN TẢNG CỦA SỰ TU TẬP
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 6 tại chùa Giác Ngộ, ngày 20-08-2019.
BỐN CHÂN LÝ THÁNH
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 6 tại chùa Giác Ngộ, ngày 19-08-2019.