CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Điều trị bệnh tận gốc

Tiêu đề Mp3
Điều trị bệnh tận gốc - 01. Tri ân
Điều trị bệnh tận gốc - 02. Phần 1: Tâm lý điều trị bệnh
Điều trị bệnh tận gốc - 03. Phần 1: Các trường hợp điều trị thành công
Điều trị bệnh tận gốc - 04. Phần 1: Phá vỡ định kiến
Điều trị bệnh tận gốc - 05. Phần 1: Mục đích của cuộc đời
Điều trị bệnh tận gốc - 06. Phần 1: Bản chất của tâm bi mẫn
Điều trị bệnh tận gốc - 07. Phần 1: Vì sao chúng ta có thể phát sinh tâm bi mẫn
Điều trị bệnh tận gốc - 08. Phần 1: Năng lực chữa lành của tâm bi mẫn
Điều trị bệnh tận gốc - 09. Phần 1: Người thầy chữa bệnh
Điều trị bệnh tận gốc - 10. Phần 1: Vạn sự do tâm, thông qua sự gán đặt tên gọi
Điều trị bệnh tận gốc - 11. Phần 1: Bệnh tật chỉ là tên gọi
Điều trị bệnh tận gốc - 12. Phần 1: Vạn sự do tâm thông qua nghiệp
Điều trị bệnh tận gốc - 13. Phần 1: Chuyển hóa bệnh tật
Điều trị bệnh tận gốc - 14. Phần 1: Những lợi lạc của bệnh tật
Điều trị bệnh tận gốc - 15. Phần 1: Những lợi lạc lớn lao nhất của bệnh tật
Điều trị bệnh tận gốc - 16. Phần 1: Tâm điểm của việc điều trị bệnh: Phép cho và nhận
Điều trị bệnh tận gốc - 17. Phần 2: Thực hành điều trị bệnh
Điều trị bệnh tận gốc - 18. Phần 2: Pháp thiền Đức Phật Dược Sư
Điều trị bệnh tận gốc - 19. Phần 2: Thực hành pháp Phật Dược Sư
Điều trị bệnh tận gốc - 20. Phần 2: Giới thiệu về phóng sinh
Điều trị bệnh tận gốc - 21. Phần 2: Lợi ích của mật chú được trì tụng trong lễ phóng sinh
Điều trị bệnh tận gốc - 22. Phần 2: Thực hành phóng sinh
Điều trị bệnh tận gốc - 23. Phần 2: Lời cầu nguyện bảy nhánh
Điều trị bệnh tận gốc - 24. Phần 2: Điều trị bệnh trầm cảm
Điều trị bệnh tận gốc - 25. Phần 2: Thực hành pháp tịnh hóa
Điều trị bệnh tận gốc - 26. Phần 2: Chữa bệnh bằng nghi lễ Puja

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019