CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Phật Học Phổ Thông

Tab chính

Audio: 86
Mp3
49/143-Lời Nói Đầu (Quyển 2)-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
50/143-Lịch sử Phật Giáo Ấn Độ-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
54/143-Phong trào chấn hưng Phật Giáo-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
62/143-Duy Thức tôn (tt) (10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa)-Phật Học Phổ Thông
66/143-Thành Thật Tôn (10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa)-Phật Học Phổ Thông
69/143-Vũ Trụ Quan Phật Giáo-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
70/143-Vũ Trụ Quan Phật Giáo (tt)-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
71/143-Nhân Sinh Quan Phật Giáo-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
73/143-Lời Tựa (Kinh Lăng Nghiêm)-Phật Học Phổ Thông
74/143-7 đoạn Phật hỏi về Tâm (Kinh Lăng Nghiêm)-Phật Học Phổ Thông
75/143-A Nan cầu Phật dạy phương pháp tu hành lần 2 (Kinh Lăng Nghiêm)
76/143-A Nan cầu Phật chỉ cái điên đảo (Kinh Lăng Nghiêm)
77/143-ANannghinếucáithấylàmìnhthìthântâmnàylàai(Kinh Lăng Nghiêm)
79/143-Hư không từ chơn tâm biến hiện (Kinh Lăng Nghiêm)-Phật Học Phổ Thông
82/143-A Nan thuật lại chổ mình ngộ và cầu Phật chỉ dạy pháp tu hành
83/143-A Nan hỏi Phật trói cột ở chổ nào và làm sao mở được (Kinh Lăng Nghiêm)
84/143-A Nan hỏi Phật pháp tu viên thông (Kinh Lăng Nghiêm)-Phật Học Phổ Thông
85/143-A Nan hỏi Phật pháp tu viên thông (tt) (Kinh Lăng Nghiêm)-Phật Học Phổ Thông
88/143-Mười món ma về Thọ Ấm và Tưởng Ấm (Kinh Lăng Nghiêm)
90/143-Lời Tựa và Chương Văn Thù (Kinh Viên Giác)-Phật Học Phổ Thông
91/143-Chương Phổ Hiền (Kinh Viên Giác)-Phật Học Phổ Thông
94/143-Chương Di Lặc Bồ tát (Kinh Viên Giác)-Phật Học Phổ Thông
95/143-Chương thanh tịnh huệ (Kinh Viên Giác)-Phật Học Phổ Thông
97/143-Chương Biện Âm (Kinh Viên Giác)-Phật Học Phổ Thông
98/143-Chương Tịnh Chư nghiệp chướng (Kinh Viên Giác)-Phật Học Phổ Thông
99/143-Chương Phổ Giác (Kinh Viên Giác)-Phật Học Phổ Thông
101/143-Chương Hiền Thiện Thủ (Kinh Viên Giác)-Phật Học Phổ Thông
102/143-Lời Nói Đầu (Quyển 3)-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
106/143-Luận Đại Thừa Trăm Pháp (tt)-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
108/143-Luận A Đà Na Thức (tt)-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
110/143-Duy Thức Tam Thập Tụng Dị giải (tt)-Phật Học Phổ Thông
111/143-Duy Thức Tam Thập Tụng Dị giải (tt)-Phật Học Phổ Thông
114/143-Duy Thức Tam Thập Tụng Dị giải (tt)-Phật Học Phổ Thông
116/143-Nhơn Minh Luận-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
117/143-Nhơn Minh Luận (tt)-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
118/143-Luận Đại Thừa Khởi Tín-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
119/143-Luận Đại Thừa Khởi Tín (tt)-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
120/143-Luận Đại Thừa Khởi Tín (tt)-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
127/143-Luận Đại Thừa Khởi Tín (tt)-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
137/143-Kinh Kim Cang (lược giải)-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
138/143-Kinh Kim Cang (lược giải)-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa
142/143-Chánh tông phần (tt) (Bát Nhã tâm kinh)-Phật Học Phổ Thông

Videos

Video mới nhất

Đừng vì tiền
TT. Thích Nhật Từ giảng trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật, ngày 13/3/2022.
Kinh tế từ cái nhìn Phật giáo l Dẫn nhập triết học Phật giáo 2022
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM, ngày 9/3/2022.
Những điều không làm trong hôn nhân
TT. Thích Nhật Từu giảng trong lễ hằng thuận, tại chùa Giác Ngộ, tháng 3/2022.
Chiến tranh và hòa bình l Dẫn nhập triết học Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM, ngày 9/3/2022.
Hiến tạng khi sự sống được tiếp nối
Một chương trình của Đài Truyền hình An Viên, với sự tham dự của ca sĩ khách mời Phi Hùng
Làm chủ cái tôi trong cuộc sống
Một chương trình của Đài Truyền hình An Viên, với nghệ sĩ khách mời Thành Lộc
Các bài học từ sự xuất gia của đức Phật
TT. Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ nhân kỷ niệm Thái tử Tất-đạt-đa xuất gia, ngày 10/3/2022 (nhằm 8/2 Nhâm Dần).