CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Sống Thiền 365 Ngày

Tab chính

Audio: 23
Mp3
Sống Thiền 365 Ngày - 01. Dẫn nhập
Sống Thiền 365 Ngày - 02. Đạo đức không có uy lực
Sống Thiền 365 Ngày - 03. Trở thành là đấu tranh
Sống Thiền 365 Ngày - 04. Giáp mặt cuộc đời như mới lần đầu
Sống Thiền 365 Ngày - 05. Trí não tự do vốn khiêm nhường
Sống Thiền 365 Ngày - 06. Làm sao để yêu thương thực lòng
Sống Thiền 365 Ngày - 07. Chỉ duy có cái muốn
Sống Thiền 365 Ngày - 08. Tình yêu không thể kết hợp
Sống Thiền 365 Ngày - 09. Một trí não hồn nhiên
Sống Thiền 365 Ngày - 10. Ký ức che mờ tri giác
Sống Thiền 365 Ngày - 11. Năng lượng tự tạo giới luật riêng
Sống Thiền 365 Ngày - 12. Nội quan vốn phiến diện
Sống Thiền 365 Ngày - 13. Hạnh phúc đối với khoái lạc
Sống Thiền 365 Ngày - 14. Hình ảnh về cái tôi dẫn đến đau khổ
Sống Thiền 365 Ngày - 15. Tâm đầy, trí rỗng
Sống Thiền 365 Ngày - 16. Khi người quan sát là vật quan sát
Sống Thiền 365 Ngày - 17. Ta nghĩ mình là tri thức
Sống Thiền 365 Ngày - 18. Hãy thấu hiểu tiến trình tư tưởng của bạn
Sống Thiền 365 Ngày - 19. Thời gian không giải quyết được gì cả
Sống Thiền 365 Ngày - 21. Phá bỏ tập quán
Sống Thiền 365 Ngày - 22. Trong tử là bất tử
Sống Thiền 365 Ngày - 23. Cô đơn có cái đẹp
Sống Thiền 365 Ngày - 24. Một cuộc chạy trốn tuyệt vời

Video mới nhất

Bình an giữa thị phi, khổ nhục
Pháp thoại: BÌNH AN GIỮA THỊ PHI, KHỔ NHỤC - TT. THÍCH NHẬT TỪ giảng.
Sự khác biệt giữa sám hối trong đạo Phật và sự rửa tội trong các tôn giáo khác
SỰ KHÁC BIỆT SÁM HỐI TRONG ĐẠO PHẬT VÀ RỬA TỘI TRONG CÁC TÔN GIÁO do TT. THÍCH NHẬT TỪ giảng trong Lễ Sám Hối tại chùa Giác Ngộ.
Thản nhiên trước tám ngọn gió đời
THẢN NHIÊN TRƯỚC TÁM NGỌN GIÓ ĐỜI do TT. THÍCH NHẬT TỪ thuyết giảng.
Môn học Dẫn nhập triết học Phật giáo - Bài 12: Nhân sinh quan Phật giáo
MÔN HỌC DẪN NHẬP TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO - BÀI 12: NHÂN SINH QUAN PHẬT GIÁO do Thầy Nhật Từ giảng ngày 23-03-2022.
Hạnh phúc hôn nhân trong kinh Thiện Sanh
Pháp thoại: HẠNH PHÚC HÔN NHÂN TRONG KINH THIỆN SANH do TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng.
Khổ vui do tâm
Pháp thoại: KHỔ VUI DO TÂM do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc tại chùa Giác Ngộ, ngày 13-03-2022.
Môn học Dẫn nhập triết học Phật giáo - Bài 11: Thế giới quan Phật giáo
MÔN HỌC DẪN NHẬP TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO - BÀI 11: THẾ GIỚI QUAN PHẬT GIÁO , TT. Thích Nhật Từ giảng dạy ngày 23-03-2022.
Bài học về sự ra đi của đức Phật
Pháp thoại: BÀI HỌC VỀ SỰ RA ĐI CỦA ĐỨC PHẬT do Thầy Nhật Từ giảng trong lễ kỷ niệm ngày đức Phật nhập Niết bàn tại chùa Giác Ngộ, ngày 17-03-2022.