CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

T10. Chuyển hóa sân hận

T10. Chuyển hóa sân hận
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Nhà xuất bản: 
Nhà xuất bản Phương Đông
Năm xuất bản: 
2010
Danh mục: 
Sách do Thích Nhật Từ sáng tác
PDF: 
PDF icon t10-chuyen_hoa_san_han_moi_co_bia.pdf
Bình luận