CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

T22. Con đường chuyển hóa - Ứng dụng Bát Chánh Đạo trong đời sống

T22. Con đường chuyển hóa - Ứng dụng Bát Chánh Đạo trong đời sống
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Nhà xuất bản: 
Nhà xuất bản Hồng Đức
Năm xuất bản: 
2012
Danh mục: 
Sách do Thích Nhật Từ sáng tác
PDF: 
PDF icon t22-con_duong_chuyen_hoa_ung_dung_bat_chanh_dao_trong_doi_song_co_bia.pdf
Bình luận