CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

T24. Tinh hoa trí tuệ - Ứng dụng Bát Nhã Tâm Kinh trong cuộc sống

T24. Tinh hoa trí tuệ - Ứng dụng Bát Nhã Tâm Kinh trong cuộc sống
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Nhà xuất bản: 
Nhà xuất bản Hồng Đức
Năm xuất bản: 
2012
Danh mục: 
Sách do Thích Nhật Từ sáng tác
PDF: 
PDF icon t24-tinh_hoa_tri_tue_moi_co_bia.pdf
Bình luận