CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tác giả: Ni sư Ayya Khema - Người dịch: Diệu Liên Lý Thu Linh