CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

cái tôi

Vượt qua sự chấp thủ Giảng tại hội trại hè Về Nguồn 2014, Dresden, CHLB Đức, ngày 02/08/2014