CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

#chuagiacngo #khoatungayanlac #ngayanlac #phapthoai #thichquangtinh

Khoá tu rằm tháng giêng tại chùa Giác Ngộ
Sáng ngày 05-01-2022, khoá tu Ngày An Lạc nhân ngày Lễ Thượng Nguyên (15-01 âm lịch), ĐĐ. Thích Quảng Tịnh chia sẻ buổi pháp thoại đến với đại chúng qua chủ đề: “Soi Gương” dựa trên bài Kinh Soi Gương, số 15 trong Trung Bộ sau đó là ý nghĩa của ngày rằm tháng giêng tại chùa Giác Ngộ (Quận 10, TPHCM). Đại đức giảng sư dựa trên nguyên văn bài kinh chia sẻ, soi gương là “hồi quang phản...