CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

đặc điểm

Tám đặc thù của biển

Pháp thoại: TÁM ĐẶC THÙ CỦA BIỂN do TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng tại chùa Đại Tòng Lâm, Bà Rịa Vũng Tàu.