CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

niem Phat

Niệm Phật Giảng tại chùa Đại Giác, Quảng Bình, ngày 27/12/2015