CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

so hai

Vượt qua ám ảnh Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM cơ sở Lê Minh Xuân, ngày 04/10/2015