CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

sư phạm

Sư phạm hoằng pháp Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 29/12/2015