CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

TT. Thích Nhật Từ

Lễ công bố chủ trương của Thủ Tướng về việc đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ Phật học của các học viện PGVN
Niềm vui to lớn đối với Tăng Ni và Phật tử Việt Nam khi Thủ tướng cho chủ trương về việc các Học viện Phật giáo Việt Nam được đào tạo chính thức Thạc sĩ Phật học và đào tạo thí điểm Tiến sĩ Phật học từ đầu năm 2017. Công văn của Văn phòng chính phủ được ban hành ngày 9-11-2017. Sáng ngày 3-1-2018, tại HVPGVN tại Hà Nội, Ts Bùi Thanh Hà, Phó trưởng ban thường tr ực...
Khóa tu Ngày An Lạc lần 2: Phương trời thong dong - TT. Thích Nhật Từ

Nội dung chính của chương trình buổi sáng là bài pháp thoại của TT. Thích Nhật Từ với chủ đề: ‘’Phương trời thong dong’’. Phương trời thong dong dịch thoát nghĩa của khái niệm Phật học Hán-Việt.Thong dong là một tính từ, thể hiện trạng thái tĩnh tại của tâm, trong động tác mà con người đi, đứng, nằm, ngồi. Sự làm toàn bộ chủ cảm xúc, tri giác, tâm tư, nhận thức trong lúc thức, ngủ, trong lúc tĩnh nặng hay làm việc được gọi là trạng thái thong dong.

Khi chọn đề tài này làm chủ đề cho khóa tu lần thứ 2, một mặt thượng tọa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với các bậc khai tâm tại chùa Đại Giác, với bậc Bổn sư tại chùa Giác Ngộ, các bậc cao Tăng đã dạy cho Thượng tọa trong mấy chục năm qua và lòng tôn kính đối với trưởng lão HT. Thích Minh Châu. Một mặt sẽ gợi mở cho chúng ta một cơ hội xuất gia ngắn hạn, nếu chúng ta nỗ lực bắt chước các vị Tăng sĩ trong thời gian ngắn, hành trì những giới phẩm mà Tăng sĩ đã làm thì chúng ta sẽ trở thành những vị tu sĩ trong thời gian nhất định. Điều này sẽ làm cho đạo đức của chúng ta được tăng trưởng và sau khi mãn hạn khóa xuất gia đoản kỳ chúng ta sẽ trở về với đời sống là vợ, là mẹ, là chồng là thành viên của gia đình, của đất nước điển mẫu hơn, chuẩn mực hơn, giá trị hơn, năng động hơn, tích cực hơn, từ bi và trí tuệ hơn...

Thượng tọa cũng đã khuyên trong đời người Phật tử, cũng ít nhất một lần nên trải nghiệm xuất gia đoản kỳ một lần. Qua đó thượng tọa cũng đã phân tích 5 giá trị của việc xuất gia gieo duyên (đoản kỳ).

Video mới nhất

Bí quyết hạnh phúc - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong lễ Hằng Thuận tại chùa Giác Ngộ , ngày 26-12-2017
PPNCPH 12: Xác định phương pháp và nghiên cứu phổ biến - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM cơ sở 1, ngày 30 - 11- 2017
Thực tập viết khung sườn luận án - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM cơ sở 1, ngày 29-11-2017
PPNCPH 16 - Nghiên cứu Phật giáo qua phương pháp văn học - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN Tp HCM cơ sở 1 , ngày 08 - 12 - 2017
PPNCPH 08: Bảng viết tắt - TT. Thích Nhật Từ
PPNCPH 08: Bảng viết tắt Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM cơ sở 1, ngày 28-11-2017
PPNCPH07: Thư Mục Tham Khảo - TT. Thích Nhật Từ
PPNCPH07: Thư Mục Tham Khảo Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM cơ sở 1, ngày 28-11-2017
PPNCPH05: Cước Chú Và Hậu Chú - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM cơ sở 1, ngày 27-11-2017
Thiền Chỉ Và Thiền Quán - Ni Sư Thích Nữ Liễu Pháp
Pháp thoại do Ni sư Thích Nữ Liễu Pháp giảng trong khóa tu Thiền Tứ Niệm Xứ lần 12, tại chùa Giác Ngộ , ngày 31-12-2017