CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

vượt qua

Vượt qua nghịch lý Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Vạn Đức, Đắklắk, ngày 29/04/2016
Vượt qua ám ảnh Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM cơ sở Lê Minh Xuân, ngày 04/10/2015