CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Chỗ Về Nương Tựa

Tab chính

Videos

Ánh Đạo Vàng
Hòa âm: Anh Khoa
Bồ Đề Đạt Ma
Thơ: Sơn Cư Hòa âm: Anh Khoa
Ngộ
Hòa âm: Anh Khoa
Mừng Phật Đản Sanh
Hòa âm: Anh Khoa
Mẹ Hiền Quán Thế Âm
Hòa âm: Anh Khoa
Lời Nguyện Đêm Nay
Hòa âm: Anh Khoa
Bông Hồng Dâng Cha
Hòa âm: Minh Khang
Về Với Phật
Hòa âm: Anh Khoa
Tình Mẹ
Thơ: Sơn Cư Hòa âm: Anh Khoa
Nguyện
Hòa âm: Bảo Chấn
Nhạc Phật A Di Đà
Hòa âm: Anh Khoa