CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Mênh mông tình Cha Mẹ

Mẹ Thương
Thơ Mặc Giang - Ns Trần Quang Huy - Cs Mai Thiên Vân
Tình Cha muôn thuở
Thơ Mặc Giang - Ns Minh Tiến - Cs Tuấn Đạt
Tình thương của Mẹ đong đầy
Thơ Mặc Giang - Ns Lê Quốc Thắng - Cs Đông Đào
Tình Cha còn đó đẹp thay
Thơ Mặc Giang - Ns Đặng Được - Cs Thu Giang
Tình Mẹ muôn đời
Thơ Mặc Giang - Ns Trần Thế - Cs Nhất Sinh
Những đứa Em Tôi
Thơ Mặc Giang - Ns Đặng Công Ninh - Cs Bích Phượng
Nhắc những Em Tôi
Thơ Mặc Giang - Ns Trần Thế - Cs Xuân Phú
Một cành hoa Dâng Mẹ
Thơ Mặc Giang - Ns Nhất Sinh - Cs Nhất Sinh
Mái tranh nghèo
Thơ Mặc Giang - Ns Hoàng Châu - Cs Mai Thiên Vân
Tuổi thơ em
Thơ Mặc Giang - Ns Thanh Bình - Cs Tú Anh
Em bé mồ côi
Thơ Mặc Giang - Ns Trần Huấn - Cs Trang Nhung

Video mới nhất

Tuyên bố Vesak P2: Đạo Phật và trách nhiệm cùng chia sẻ - TT. Thích Nhật Từ
Tuyên bố Vesak P2: Đạo Phật và trách nhiệm cùng chia sẻ - TT. Thích Nhật Từ
Lễ bế mạc khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại Chùa Giác Ngộ
Lễ bế mạc khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại Chùa Giác Ngộ
Năm điều cần ghi nhớ - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ nhắc nhở giới tử trong lễ bế mạc khóa tu XGGD lần V tại chùa Giác Ngộ, ngày 31-05-2019
KHÓA KINH CHÚ LĂNG NGHIÊM TẠI HVPGVN cơ sở LMX Tháng 05-2019
Hội đồng Điều hành, Ban giảng huấn, Ban quản viện Tăng - Ni, 750 Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM tháng 05-2019
KHÓA KINH BỔN MÔN PHÁP HOA TẠI HVPGVN cơ sở LMX Tháng 05-2019
Hội đồng Điều hành, Ban giảng huấn, Ban quản viện Tăng - Ni, 750 Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM tháng 05-2019
Ý nghĩa của xuất gia - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong lễ thế phát Xuất gia gieo duyên lần V tại chùa Giác Ngộ, ngày 26-05-2019
Tuyên bố Vesak Liên Hiệp Quốc Điều 1 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 17-05-2019