CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Mênh mông tình Cha Mẹ

Mẹ Thương
Thơ Mặc Giang - Ns Trần Quang Huy - Cs Mai Thiên Vân
Tình Cha muôn thuở
Thơ Mặc Giang - Ns Minh Tiến - Cs Tuấn Đạt
Tình thương của Mẹ đong đầy
Thơ Mặc Giang - Ns Lê Quốc Thắng - Cs Đông Đào
Tình Cha còn đó đẹp thay
Thơ Mặc Giang - Ns Đặng Được - Cs Thu Giang
Tình Mẹ muôn đời
Thơ Mặc Giang - Ns Trần Thế - Cs Nhất Sinh
Những đứa Em Tôi
Thơ Mặc Giang - Ns Đặng Công Ninh - Cs Bích Phượng
Nhắc những Em Tôi
Thơ Mặc Giang - Ns Trần Thế - Cs Xuân Phú
Một cành hoa Dâng Mẹ
Thơ Mặc Giang - Ns Nhất Sinh - Cs Nhất Sinh
Mái tranh nghèo
Thơ Mặc Giang - Ns Hoàng Châu - Cs Mai Thiên Vân
Tuổi thơ em
Thơ Mặc Giang - Ns Thanh Bình - Cs Tú Anh
Em bé mồ côi
Thơ Mặc Giang - Ns Trần Huấn - Cs Trang Nhung

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019