CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Nhớ mãi ơn Thầy

Nhớ mãi ơn Thầy
Thơ: Trương Thị Lai
Hải đăng
Thơ: Thiện Tuấn
Thầy
Thơ: Trương Thị Lai
Ơn Thầy
Ý thơ: Diệu Ngọc
Nhập cuộc
Lời thơ: Nhuận Thạnh
Bài ca dâng Thầy
Thơ: Phạm Như Vân
Đời Tăng lữ
Thơ: Tuệ Minh
Trúc Lâm ngày về
Thơ: Huyền Lan
Thầy tôi
Thơ: Duyên Ngọc

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019